Iwieniec. Fotografie z archiwum rodziny Apolinarego Pupko. Nieżyjący już Apolinary Pupko był znanym w miasteczku artystą i regionalistą, a rodzina z Iwieńcem związana była od wieków. Wykorzystywanie i udostepnianie fotografii z projektu „Fotohistorie Polaków z Białorusi – ocalanie domowych archiwów” tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody. Projekt współfinansowanyw ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Apolinary Pupko