Projekty

Augustis 3.0

Dzięki rocznemu stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanemu na przedsięwzięcia zawiązane z upowszechnianiem kultury, Grzegorz Dąbrowski przeprowadził konserwację i digitalizację 3000 archiwalnych zdjęć Bolesława Augustisa. Wszystkie opracowane fotografie można obejrzeć na stronie albom.pl.
W sumie znajduje się tu już ponad 5 tys. zdjęć z liczącej około 10 tys. klatek kolekcji fotografa. Przedstawiają Białystok lat 1935 – 1938, głównie jego mieszkańców. Kolekcja od momentu odkrycia w 2004 roku budzi wielkie zainteresowanie zarówno białostoczan, jak i historyków fotografii. Jest to kolejny udostępniony jej fragment.
W ramach stypendium zaplanowane zostały także cztery spotkania w Galerii Sleńdzińskich poświęcone fotografii archiwalnej.

Książka fotograficzna – Augustis 2.0

W czerwcu 2018 roku, ponad 14 lat od odkrycia kolekcji Bolesława Augustisa ukazała się druga książka z jego fotografiami „Augustis 2.0”. Zawiera 150 niepublikowanych do tej pory zdjęć z lat 1935-38.
Książkę wydało Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK. Wyboru fotografii dokonał Grzegorz Dąbrowski, który od początku zajmuje się konserwacją i popularyzacją negatywów Augustisa.
W albumie znajdują się trzy teksty publicystyczne poświęcone kolekcji: Filipa Springera, znanego autora, zajmującego się także teorią fotografii, Anety Prymaki-Oniszk, cenionej i nagradzanej reporterki oraz Grzegorza Dąbrowskiego, fotografa, dysponenta kolekcji i redaktora publikacji.
Autorką projektu graficznego albumu jest Anna Nałęcka-Milach, jedna z najlepszych projektantek książek artystycznych w Europie. Tom liczy...

Augustis 4.0

Fotografie Augustisa wykonane zostały w latach 1935-38, większość w centrum w Białegostoku. Dokumentują dawnych mieszkańców miasta, ale też oddają wygląd i układ ulic, detali architektonicznych, strojów, zwyczajów białostoczan. Przedstawiają też rodzinne i publiczne uroczystości, strajki, zakłady pracy, klasy szkolne, sklepy, ogrody. Kolekcja Bolesława Augustisa w ogromnym stopniu wzbogaca fotograficzny zbiór archiwaliów na temat Białegostoku.
Podcasty
W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Augustis 4.0 powstały też podcasty. Zdjęcia zilustrowane są fragmentami artykułów z przedwojennych gazet. Pomysł polegał na tym, by na każdym z podcastów pokazać zestaw fotografii z jednego, konkretnego okresu czasu i dobrać do niego teksty z białostockich gazet,...

Augustis 2.0

Przedwojenne fotografie Bolesława Augustisa to najcenniejsza kolekcja, którą opracowuje Stowarzyszenie WIDOK. Odnaleziona przypadkowo w 2004 roku uchodzi dzisiaj za najciekawszy przykład tzw. „polskiej fotografii ulicznej”. Jej wartość – dokumentalną i artystyczną – docenili nie tylko znawcy fotografii, ale też sami białostoczanie, dla których zdjęcia Augustisa stały się oknem na dawny Białystok, a także powodem do wielu wzruszeń. Na zdjęciach sportretowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy osób z liczącej ok. 100 tysięcy przedwojennej populacji Białegostoku.
Po 70 latach ich bliscy rozpoznawali, i ciągle rozpoznają na zdjęciach Augustisa, członków rodziny, przyjaciół, znajomych.
Fotografie wykonane zostały w latach 1935 – 38 w Białymstoku, większość w centrum...

Fotograficzna wyprawa archeologiczna na polsko-białoruskie pogranicze

Podczas wakacji 2013 roku w ramach projektu „Fotograficzna wyprawa archeologiczna na polsko-białoruskie pogranicze” odkrywaliśmy prywatne domowe archiwa, wyłuskując ciekawe fotografie. Byliśmy w siedmiu pogranicznych miejscowościach, dwóch po stronie polskiej: Kleszczelach i Gródku i pięciu po stronie białoruskiej: Wołkowysku, Sopoćkiniach, Łunnie, Wołpie, Kamieńcu. To co wyszperamy – zdjęcia, filmiki, wywiady – wrzuciliśmy na stronę www.albom.pl.
Podczas wyprawy odwiedziliśmy ponad 60 domów. Zeskanowaliśmy blisko 2300 archiwalnych fotografii z 44 prywatnych zbiorów mieszkańców i 3 kolekcje od pasjonatów starej fotografii. Często mieliśmy wrażenie, że przejeżdżamy w ostatniej chwili, bo coraz trudniej o komentarz do zdjęć, coraz mniej jest tych, którzy pamiętają. W latach 90. większość...

Fotograficzne mikrohistorie z Grodzieńszczyzny

Ponad 180 fotografii dokumentujących historię polsko-białoruskiego pogranicza zebrali w prywatnych archiwach uczestnicy projektu „Fotograficzne mikrohistorie z Grodzieńszyczny”.
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015 roku. Jego kulminacją były trzydniowe warsztaty w Białymstoku, trwające od 21 do 23 października. Przyjechało na nie 15 Białorusinów polskiego pochodzenia, głównie z Grodna. Każdy przywiózł kilkanaście lub kilkadziesiąt starych fotografii, odnalezionych w rodzinnych archiwach albo u znajomych. Uczestnicy warsztatów zarejestrowali także historie na ich temat, sami wiele się przy okazji dowiadując o losach swoich bliskich.
Zanotowane przez młodzież opowieści starszych członków rodziny oddają całą złożoność historii tych terenów, gdzie trudno jakiekolwiek społeczności dzielić pod względem religii, języka...

Wiejscy fotografowie z Podlasia

W październiku 2015 r. zakończyliśmy digitalizację dorobku dwóch wiejskich fotografów z Podlasia. Licząca ponad 660 negatywów kolekcja Jerzego Kostko została wykopana na strychu starego domu w Kleszczelach podczas fotograficznej wyprawy archeologicznej na polsko-białoruskie pogranicze w 2013 r. Negatywy Jana Siwickiego z Jaczna (252 szklanych szybek) trafiły do nas chwilkę później. Przekazał je jeden z sympatyków Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK, który wiedział, że zrobimy z nich dobry użytek. Wszystkie, w sumie ponad 900, można zobaczyć na stronie albom.pl.
Obydwie kolekcje to rzadki w polskiej ikonografii zbiór fotografii wiejskich, wykonanych przez autorów wywodzących się z tego środowiska. I Kostko i Siwicki byli...

Fotohistorie Polaków z Białorusi

Projekt „Fotohistorie Polaków z Białorusi – ocalanie prywatnych archiwów” jest kontynuacją tego, co jako WIDOK robimy od lat. Dokładnie od czasu pierwszej fotograficznej ekspedycji na Białoruś w 2013 roku, kiedy powstał portal albom.pl. Tym razem udało nam się zarejestrować około 1200 archiwalnych zdjęć z 25 domowych archiwów. Zapraszamy do oglądania.
W 2019 roku wyprawiliśmy się do czterech miejscowości. W rzeczywistości było ich więcej, ale leżały w okolicach: Zabłocia, Wasyliszek, Wyskiego Litewskiego i Iwieńca. Wystarczy spojrzeć na mapę, by stwierdzić, że są one rozrzucone po Zachodniej Białorusi. Dotrzeć chcieliśmy bowiem do miejsc, gdzie są duże skupiska Polaków (pomijając okolice Grodna, które...