Iwieniec. Fotografie z archiwum Teresy Trościanko z domu Waraksa. Na zdjęciu Irena Waraksa ze stryjecznymi braćmi. Siedzi najmłodszy Jan Jermak, stoją Tadeusz i Roman Waraksa. Wykorzystywanie i udostepnianie fotografii z projektu „Fotohistorie Polaków z Białorusi – ocalanie domowych archiwów” tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody. Projekt współfinansowanyw ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Irena Trościanko