Strona główna

Albom.pl to pojemne hasło, które obejmuje wszystkie przedsięwzięcia Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK związane z ratowaniem starych fotografii, w tym ich poszukiwanie, konserwację, digitalizacje, opisywanie, a także publikacje.

Wzięło się z projektu: „Fotograficzna wyprawa archeologiczna na polsko-białoruskie pogranicze”, który zrealizowała polsko-białoruska ekipa. Najpierw funkcjonowało jako adres internetowy, ale szybko okazało się, że ma rozwojowy potencjał. Teraz stanowi internetową bazę, na której gromadzimy cyfrowe kopie archiwalnych fotografii z okolic dzisiejszego Podlasia i Zachodniej Białorusi. Do tej pory udostępniliśmy ponad 10 000 zdjęć. Zamieszczamy tu także opisy i zarejestrowane wywiady na temat fotografii i wiejskich fotografów, których udało się nam przywrócić do świadomości społecznej: Jerzego Kostko z Kleszczel, Jana Siwickiego z Jaczna, Josifa Abramickiego z Gródka. Najcenniejszą kolekcją, którą opracowujemy są zdjęcia Bolesława Augustisa z lat 1935 – 38 z Białegostoku.

Albom.pl ciągle ewoluuje. Staje się też metodą pracy ze starą fotografią. Zakłada ona po pierwsze docenienie zbiorów, także tych dostępnych w najbliższej okolicy (czasem w domowej szufladzie) po drugie: ich digitalizację (skanowanie, reprodukcję), i po trzecie wreszcie: zebranie i zarejestrowanie historii, o których opowiadają. Niemal każda rodzina ma jakieś fotograficzne archiwum, np. z lat 40, 60 czy 80. Teraz zdjęcia te wydają się banalne i nieistotne, popadają więc w niepamięć i niszczeją, ale za lat sto lat mogą okazać się arcyciekawym świadectwem innego życia na Ziemi.