Augustis 3.0

Dzięki rocznemu stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanemu na przedsięwzięcia zawiązane z upowszechnianiem kultury, Grzegorz Dąbrowski przeprowadził konserwację i digitalizację 3000 archiwalnych zdjęć Bolesława Augustisa. Wszystkie opracowane fotografie można obejrzeć na stronie albom.pl.

W sumie znajduje się tu już ponad 5 tys. zdjęć z liczącej około 10 tys. klatek kolekcji fotografa. Przedstawiają Białystok lat 1935 – 1938, głównie jego mieszkańców. Kolekcja od momentu odkrycia w 2004 roku budzi wielkie zainteresowanie zarówno białostoczan, jak i historyków fotografii. Jest to kolejny udostępniony jej fragment.

W ramach stypendium zaplanowane zostały także cztery spotkania w Galerii Sleńdzińskich poświęcone fotografii archiwalnej.