Wysokie Litewskie. Fotografie z archiwum parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego. Przekazane przez matuszkę Elenę Miedwiediuk. Wykorzystywanie i udostepnianie fotografii z projektu „Fotohistorie Polaków z Białorusi – ocalanie domowych archiwów” tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody. Projekt współfinansowanyw ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Elena Miedwiediuk